Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Kary umowne, a klauzule niedozwolone

Dorota Kuś03 sierpnia 2020Komentarze (0)

Dziś krótki wpis, z cyklu klauzule niedozwolone check test, na temat kar umownych w umowie deweloperskiej.

Jeśli zamiast czytania wolisz słuchać lub oglądać, zapraszam Cię do obejrzenia wywiadu, którego udzieliłam Danielowi Siwcowi m.in. na temat klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich:)

Obowiązek zastrzeżenia kar umownych w umowie deweloperskiej

Zgodnie z ustawą deweloperską, deweloper jest zobowiązany do zastrzeżenia kar umownych dla stron w umowy deweloperskiej, w tym dla siebie.

Deweloperzy wywiązują się z tego obowiązku, ale starają się jak mogą by kary umowne nie były zbyt wygórowane:)

Przeszkadza im w tym trochę art. 25 ustawy deweloperskiej, który zobowiązuje dewelopera do tego, żeby wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera, nie  przewyższała kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy.

Dlatego w umowach deweloperskich najczęściej można spotkać postanowienia, które przewidują, że kary umowne są zastrzeżone na poziomie przewidzianym dla odsetek ustawowych.

Limit wysokości kar umownych

W umowach deweloperskich można znaleźć postanowienia, które przewidują limit wysokości kar umownych np. na poziomie 3%, 5% czy 2% wynagrodzenia przewidzianego w umowie deweloperskiej. Postanowienia te mają na celu ograniczenie wysokości kar umownych do poziomu limitu przewidzianego w umowie.

Powinieneś wiedzieć, że takie postanowienia stanowią klauzule niedozwolone. Oznacza to, że nie musisz się do nich stosować.

Wyjaśnię to na przykładzie:

  1. Zawarłeś umowę deweloperską, zgodnie z którą masz zapłacić deweloperowi za mieszkanie 350 000 zł.
  2. Umowa przewiduje, że deweloper jest zobowiązany zapłacić Ci za zwłokę w zawarciu umowy przyrzeczonej kwotę 0,0192% ceny za każdy dzień zwłoki.
  3. Umowa wskazuje, że kara umowna nie może być wyższa niż 2% Ceny.  Teoretycznie oznacza to, że kara umowna za opóźnienie nie powinna przewyższać kwoty 7 000 zł.
  4. Kara umowna za 1 dzień opóźnienia wynosi 67,20.
  5. Podpisałeś umowę przyrzeczoną 159 dni później niż przewidywała umowa deweloperska, z przyczyn zależnych od dewelopera.
  6. Postanowienie wprowadzające maksymalny limit kar umownych stanowi klauzulę niedozwoloną, dlatego nie musisz się do niego stosować.
  7. Możesz żądać od dewelopera kwoty 10 732,50 zł z tytułu kary umownej za 159 dni zwłoki.  Tak wyliczona kara umowna stanowi iloczyn stawki 67,50 zł i 159 dni zwłoki.

Zawarłem umowę końcową, czy mogę żądać kar umownych?

Jeśli jesteś konsumentem Twoje roszczenie o zapłatę kar umownych przeciwko deweloperowi przedawnia się po upływie 6 lat. W niektórych przypadkach, do których mają zastosowanie poprzednio obowiązujące przepisy przedawnienie następuje nawet po 10 latach.

Zawarcie umowy przyrzeczonej nie pozbawia Cię roszczenia o zapłatę kar umownych!

Podsumowując:

  1. Sprawdź czy zgodnie z umową deweloperską nie przysługują Ci kary umowne.
  2. Jeśli jesteś deweloperem ustal, czy nie masz przypadkiem w umowie limitu kar umownych. Jeśli tak jest zmień to jak najszybciej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelariakus.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: