Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Megaabolicja, czyli legalizacja samowoli budowlanej bez opłat cd.

Dorota Kuś15 czerwca 2020Komentarze (0)

W poprzednim wpisie wskazałam, kiedy możesz skorzystać z megaabolicji, czyli uproszczonej procedury legalizacji samowoli budowlanej. Dzisiaj chcę Ci przybliżyć, jak wygląda ta procedura.

Przypomnę tylko, że  przepisy przewidujące megaabolicję, wchodzą w życie w  dniu 19 września 2020 r.

Jakich dokumentów potrzebujesz by skorzystać z megaabolicji?

Wymagania nie są wygórowane. W celu skorzystania z megaabolicji potrzebujesz:

 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego: nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Kiedy należy złożyć dokumenty?

Opisane wyżej dokumenty umożliwiające legalizację samowoli budowlanej musisz złożyć  po wydaniu postanowienia organu nadzoru budowlanego, przewidującego obowiązek ich przedłożenia.

Termin na przedłożenie dokumentów nie może być krótszy niż  60 dni od dnia doręczenia postanowienia przez organ.

Uwaga, jeśli termin na przedłożenie dokumentów wyznaczony przez organ jest dla Ciebie zbyt krótki, możesz złożyć wniosek o jego przedłużenie. Pamiętaj, taki wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu.

Kiedy organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowlanej?

 

Organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowlanej, jeśli:

 • złożone przez Ciebie dokumenty legalizacyjne będą kompletne lub jeśli w toku postępowania usuniesz ich braki,
 • z przedłożonej przez Ciebie ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Co bada organ podczas uproszczonej procedury legalizacyjnej?

W toku uproszczonego postępowania legalizacyjnego, organ bada wyłącznie:

 • kompletność dokumentów;
 • stan techniczny budynku, na podstawie przedłożonej przez Ciebie ekspertyzy technicznej.

Nie martw się, jeśli nie uda Ci się złożyć wraz z wnioskiem, wszystkich wymaganych dokumentów. Organ ma obowiązek wezwać Cię do ich uzupełnienia.

Czego organ nadzoru budowlanego nie będzie sprawdzał i wymagał w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym?

W uproszczonej procedurze legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego NIE:

 • bada zgodności inwestycji z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • pobiera opłaty legalizacyjnej;
 • wymaga przedłożenia projektu budowlanego.

Kiedy organ wyda decyzję o rozbiórce?

Należy dodać, że po przeprowadzeniu uproszczonej procedury legalizacyjnej, organ może wydać decyzję o rozbiórce. Musisz się jednak o to naprawdę „bardzo postarać” lub dysponować obiektem w kiepskim stanie technicznym.

Organ wyda decyzję o rozbiórce, jeśli:

 • nie przedłożysz dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym przez organ terminie,
 • nie usuniesz w terminie niekompletności dokumentów legalizacyjnych,
 • ekspertyza techniczna wykaże, że  stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

 

Podsumowując, jak widzisz, megaabolicja wprowadza znaczne uproszczenia w możliwości legalizacji samowoli budowlanej. Uzyskanie decyzji o legalizacji samowoli budowlanej, to właściwe formalność, jeżeli:

 • dysponujesz obiektem budowlanym w dobrym stanie technicznym,
 • zgromadzisz odpowiednie dokumenty i złożysz je do organu nadzoru budowlanego w wyznaczonym terminie.

Jeśli interesuje Cię temat legalizacji samowoli budowlanej na uproszczonych bądź „normalnych” zasadach, napisz do mnie lub zostaw komentarz:)

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelariakus.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: