Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych. Lubię wyzwania, dlatego nie straszne mi są trudne sprawy.
[Więcej >>>]

Zmiany są nieuniknione…

Dorota Kuś15 czerwca 2017Komentarze (0)

… Także, a może nawet w szczególności w przypadku realizacji umów o roboty budowlane.

Z mojego doświadczenia wynika, że niezależnie od skali inwestycji, zawsze tak jakoś wychodzi, że w trakcie roboty okazuje się, że można coś ulepszyć☺

Czasami jednak tak się zdarza, że te ulepszenia nie wychodzą na dobre wykonawcy robót. Zwykle wtedy, gdy zmiana… nie była uzgodniona na piśmie.

Uśmiechasz się może teraz pod nosem i myślisz sobie, że mnie to nie dotyczy, nigdy mnie coś takiego nie spotkało. Jeden z moich klientów też tak myślał…

Sądzę jednak, że zmienił zdanie  po kilku (tak ok. 5) latach prowadzenia procesu sądowego, w którym liczy się słowo przeciwko słowu, a inwestor nie pamięta o żadnych zmianach, tylko o tym, że chciał mieć dom wybudowany zgodnie z projektem (!!!).

O ile taka sprawa byłaby krótsza i szybsza, gdyby wykonawca uzgodnił z inwestorem zmiany na piśmie?? Zaryzykuje stwierdzeniem, że w takiej sytuacji obyło by się bez sprawy sądowej.

Właśnie dlatego przygotowałam dla Ciebie protokół zmian i zachęcam Cię, żeby wydrukować go sobie w kilku egzemplarzach i trzymać w biurze, na budowie, czy w samochodzie, na wypadek, gdyby Twój klient postanowił poprawić trochę projekt budowlany ☺ Protokół pobierz klikając w poniższy obrazek >>

Strony umowy

Dorota Kuś15 czerwca 2017Komentarze (0)

Wykonawca: Proszę o podanie Pana danych do zawarcia umowy, potrzebne mi będzie imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL

Klient:  A po co panu mój PESEL? 

Zanim odpowiem na to pytanie, krótki wstęp na temat określenia stron umowy o roboty budowlane (czy każdej innej).

Sprawa jest dosyć prosta.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS, dane w umowie powinny być zgodne z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, co można samodzielnie (i bezpłatnie) zweryfikować na stronie: https://ems.ms.gov.pl/.  Należy zadbać, żeby w umowie znalazła się:

 • nazwa firmy,
 • forma prawna w jakiej prowadzona jest działalność np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka akcyjna (można używać skrótów tych nazw, odpowiednio: sp. z o.o., sp. j.. s.a.)
 • adres,
 • nr KRS i NIP,

Dane firm wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) należy określić zgodnie z informacjami zawartymi w tej ewidencji dostępnymi bezpłatnej na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx. Podobnie jak w przypadku pomiotów wpisanych do KRS, w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w umowie należy wskazać:

 • nazwę firmy, przy czym w tym przypadku nazwa firmy to jest imię i nazwisko przedsiębiorcy plus dodatkowe określenie np. Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego,
 • adres,
 • NIP.

W przypadku, gdy naszym kontrahentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oznaczenie strony powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania.

To wszystko jest raczej oczywiste, ale nie wiem czy wiesz, że gdy zawierasz umowę z przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG lub klientem indywidualnym warto zadbać o to, aby w umowie umieścić PESEL kontrahenta.

Tak jak już pisałam umowy zawiera się nie na czas pokoju, a na czas wojny. Gdy klient z jakiś przyczyn nie  zapłaci Ci wynagrodzenia i konieczne stanie się skierowanie sprawy na drogę sądową, informacja o jego numerze PESEL może przyspieszyć jej rozpoznanie.

Dla ciekawskich wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd z urzędu musi określić PESEL pozwanego. Ma to na celu zapobieżenie pomyłkom w toku egzekucji. Wcześniej zdarzało się bowiem, że Jan Kowalski, od którego pieniądze ściągnął komornik, to nie ten sam Jan Kowalski przeciwko, któremu zapadł wyrok.

Wracając do sprawy PESEL trzeba dodać, że powód nie ma obowiązku znać i podawać tego numeru, gdy kieruje sprawę do sądu. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że sądy zwracają się o udzielenie takiej informacji przez powoda.  Najczęściej wtedy, gdy adres pozwanego jaki podaliśmy w pozwie nie zgadza się z adresem, jaki widzi sąd w bazie danych sprawdzając PESEL, a osób o tym samym imieniu i nazwisku wyświetla się kilkanaście, albo kilkadziesiąt.

Dlatego warto o to zadbać zawczasu i wpisać numer PESEL kontrahenta przy oznaczeniu stron umowy.

Umowa o roboty budowlane

Dorota Kuś14 czerwca 2017Komentarze (0)

Skoro już wiemy dlaczego warto podpisać umowę, należy się zastanowić co taka umowa powinna zawierać. Poniżej podaje niezbędne minimum:

 1. określenie stron umowy,
 2. dokładne określenie zakresu prac będących przedmiotem umowy,
 3. termin realizacji, w tym ewentualne terminy pośrednie,
 4. wysokość wynagrodzenia i sposób jego ustalenia,
 5. zasady odbioru i rozliczania robót,
 6. postanowienia dotyczące rękojmi i gwarancji.

Postanowiłam zacząć od podstaw, ale wkrótce pojawią się wpisy dla czytelników bardziej zaawansowanych w tematyce robót budowlanych, bo w końcu, jak mówią diabeł tkwi w szczegółach, choć bardziej podoba mi się określenie użyte przez Rafała Chmielewskiego w Pamiętniku adwokata „Bóg tkwi w szczegółach”.

Ps. jeśli jakiś temat z zakresu umowy o roboty budowlane Cię nurtuje , napisz do mnie o tym, a postaram przygotować odpowiedni wpis na blogu☺

Od czego zacząć?

Dorota Kuś14 czerwca 2017Komentarze (0)

Jak wiadomo budowę zaczynamy od …wykopu i fundamentów.

Zanim jednak dojdzie do wbicia przysłowiowego szpadla w ziemię, trzeba pamiętać o tym, że każda robota zaczyna się od  uzgodnienia treści umowy. Warto by uzgodnienia te przybrały formę pisemną.

Skoro dogadałeś się z inwestorem i wasze relacje układają się znakomicie możesz uważać, że umowa na piśmie to rzecz zbędna.

Wiedz jednak, że umowy podpisuje się na czas wojny, a nie na czas pokoju. Ponadto  pamięć ludzka jest zawodna i to co dziś wydaje się oczywiste dla obu stron, jutro może wyglądać zupełnie inaczej.

Nie polecę Ci jednego ogólnego wzorca umowy, bo to byłoby z mojej strony bardzo nieodpowiedzialne. W kolejnych wpisach postaram Ci się za to podpowiedzieć, co należy umieścić w umowie o roboty budowlane.

Ps. zdaję sobie sprawę, że podpisując umowę o roboty budowlane w zamówieniach publicznych nie  masz zbyt wielkiego wpływu na ich treść, dlatego w tym przypadku postaram się podpowiedzieć Ci, jak odnaleźć się w takiej sytuacji.

Zapraszam do lektury mojego bloga ☺