Dorota Kuś

radca prawny

Jestem radcą prawnym od 11 lat. Specjalizuję się w chronieniu interesów deweloperów i innych przedsiębiorców budowlanych. Zaufało mi już ponad 200 klientów. Obsługiwałam od strony prawnej inwestycje warte kilkadziesiąt milionów złotych. Większość moich klientów zostaje ze mną na lata :)
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

czerwiec 2017

Dziś będzie konkretnie 🙂 W ubiegłym roku z dniem 28 lipca 2016 r. weszła w życie bardzo duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.  Nowelizacja wprowadziła nowe możliwości wprowadzenia zmian do umowy zawartej w zamówieniach publicznych. Chcę zwrócić Twoją uwagę na możliwość dokonania zmiany umowy przewidzianą w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie tego przepisu, zmiana umowy o roboty budowlane […]

Jeśli nie przekonałam Cię jeszcze o tym, że zmiany warto uzgadniać na piśmie, chciałabym Ci opowiedzieć historię Pana Zenona*. Pan Zenon, jako podwykonawca podpisał z generalnym wykonawcą umowę na wykonanie płytek w Centrum Handlowym. Umowa została zawarta na piśmie, wskazano, że Pan Zenon ma wykonać roboty na części  obiektu w ilości ok. 1000 m2 płytek. Pan Zenon wykonał w terminie umówioną część płytek, wyszło 950m2. Generalny wykonawca był zadowolony […]

Zmiany są nieuniknione…

Dorota Kuś15 czerwca 2017Komentarze (0)

… Także, a może nawet w szczególności w przypadku realizacji umów o roboty budowlane. Z mojego doświadczenia wynika, że niezależnie od skali inwestycji, zawsze tak jakoś wychodzi, że w trakcie roboty okazuje się, że można coś ulepszyć☺ Czasami jednak tak się zdarza, że te ulepszenia nie wychodzą na dobre wykonawcy robót. Zwykle wtedy, gdy zmiana… nie była uzgodniona na piśmie. Uśmiechasz się może teraz pod nosem i myślisz sobie, że mnie to nie dotyczy, nigdy mnie coś takiego nie spotkało. Jeden […]

Strony umowy

Dorota Kuś15 czerwca 2017Komentarze (0)

Wykonawca: Proszę o podanie Pana danych do zawarcia umowy, potrzebne mi będzie imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL Klient:  A po co panu mój PESEL?  Zanim odpowiem na to pytanie, krótki wstęp na temat określenia stron umowy o roboty budowlane (czy każdej innej). Sprawa jest dosyć prosta. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS, dane w umowie powinny być zgodne z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, co można samodzielnie (i bezpłatnie) zweryfikować na stronie: https://ems.ms.gov.pl/.  Należy zadbać, […]

Umowa o roboty budowlane

Dorota Kuś14 czerwca 2017Komentarze (0)

Skoro już wiemy dlaczego warto podpisać umowę, należy się zastanowić co taka umowa powinna zawierać. Poniżej podaje niezbędne minimum: określenie stron umowy, dokładne określenie zakresu prac będących przedmiotem umowy, termin realizacji, w tym ewentualne terminy pośrednie, wysokość wynagrodzenia i sposób jego ustalenia, zasady odbioru i rozliczania robót, postanowienia dotyczące rękojmi i gwarancji. Postanowiłam zacząć od podstaw, ale wkrótce pojawią się wpisy dla […]