Dorota Kuś

radca prawny

Jestem radcą prawnym od 11 lat. Specjalizuję się w chronieniu interesów deweloperów i innych przedsiębiorców budowlanych. Zaufało mi już ponad 200 klientów. Obsługiwałam od strony prawnej inwestycje warte kilkadziesiąt milionów złotych. Większość moich klientów zostaje ze mną na lata :)
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

lipiec 2020

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontynuuję wpisy z kategorii klauzule niedozwolone check test. Temat jest bardzo obszerny, a jeszcze jak to zwykle bywa „im dalej w las tym więcej drzew”. Dzisiaj pod lupą postanowienia nakładające na właścicieli lokali mieszkalnych obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej od dnia wydania lokalu. Sprawa nie wydaje się kontrowersyjna. Skoro nabywca korzysta z lokalu mieszkalnego, dlaczego ma za to nie płacić, a jednak… Od kiedy nabywca ponosi koszty […]

W poprzednich wpisach wyjaśniłam podstawowe kwestie dotyczące klauzul niedozwolonych. Znajdziesz w nich odpowiedzi na pytania: co to są klauzule niedozwolone? jakie są konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych dla konkretnych umów,  w których je zastosowano? z jakimi konsekwencjami powinien liczyć się  przedsiębiorca stosujący klauzule niedozwolone? Dzisiaj rozpoczynam cykl, który nazwałam klauzule niedozwolone check test. Chcę w nim pokazać, na przykładzie konkretnych postanowień umownych, czego należy się wystrzegać, przy redagowaniu umowy deweloperskiej. […]

Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami dzisiejszym wpisem, kontynuuję tematykę dotyczącą klauzul niedozwolonych. W poprzednich wpisach wyjaśniłam już: Co to jest klauzula niedozwolona? Jakie są konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych dla bytu danej umowy? Dzisiaj, chcę zwrócić Twoją uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie, dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, stosowanie klauzul niedozwolonych, w związku z postępowaniem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy […]

  Tak, jak zapowiadałam dzisiejszy wpis dotyczy konsekwencji stosowania klauzul niedozwolonych. Przypominam Ci, że  klauzule niedozwolone to postanowienia umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą, a  konsumentem, które spełniają łącznie następujące warunki: nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem; kształtują  prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami; rażąco naruszają interesy konsumenta. Wyjaśnienie w/w pojęć znajdziesz w moim poprzednim wpisie. Natomiast dzisiaj chcę Ci pokazać, jakie są konsekwencje stosowania klauzul […]

Klauzule niedozwolone Q&A

Dorota Kuś09 lipca 2020Komentarze (0)

Zapowiedziałam cykl wpisów dotyczących klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich. W związku z tym, zaczynam od wyjaśnienia, co się kryje pod określeniem „klauzula niedozwolona”, w formie pytań i odpowiedzi. Czym są klauzule niedozwolone? Mówiąc językiem prawniczym klauzule niedozwolone,  to postanowienia umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą, a  konsumentem, które spełniają łącznie następujące warunki: nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem; kształtują  prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami; rażąco naruszają interesy […]