Dorota Kuś

radca prawny

Jestem radcą prawnym od 11 lat. Specjalizuję się w chronieniu interesów deweloperów i innych przedsiębiorców budowlanych. Zaufało mi już ponad 200 klientów. Obsługiwałam od strony prawnej inwestycje warte kilkadziesiąt milionów złotych. Większość moich klientów zostaje ze mną na lata :)
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

klauzule niedozwolone podstawowe informacje

Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami dzisiejszym wpisem, kontynuuję tematykę dotyczącą klauzul niedozwolonych. W poprzednich wpisach wyjaśniłam już: Co to jest klauzula niedozwolona? Jakie są konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych dla bytu danej umowy? Dzisiaj, chcę zwrócić Twoją uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie, dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, stosowanie klauzul niedozwolonych, w związku z postępowaniem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy […]

  Tak, jak zapowiadałam dzisiejszy wpis dotyczy konsekwencji stosowania klauzul niedozwolonych. Przypominam Ci, że  klauzule niedozwolone to postanowienia umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą, a  konsumentem, które spełniają łącznie następujące warunki: nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem; kształtują  prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami; rażąco naruszają interesy konsumenta. Wyjaśnienie w/w pojęć znajdziesz w moim poprzednim wpisie. Natomiast dzisiaj chcę Ci pokazać, jakie są konsekwencje stosowania klauzul […]

Klauzule niedozwolone Q&A

Dorota Kuś09 lipca 2020Komentarze (0)

Zapowiedziałam cykl wpisów dotyczących klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich. W związku z tym, zaczynam od wyjaśnienia, co się kryje pod określeniem „klauzula niedozwolona”, w formie pytań i odpowiedzi. Czym są klauzule niedozwolone? Mówiąc językiem prawniczym klauzule niedozwolone,  to postanowienia umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą, a  konsumentem, które spełniają łącznie następujące warunki: nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem; kształtują  prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami; rażąco naruszają interesy […]